PURAC söker rutinerad Byggnadsingenjör

På vår anbudsavdelning arbetar du med att ta fram förslag på optimala lösningar utifrån våra kunders önskemål och krav. Du samarbetar kontinuerligt med övriga kollegor på anbudsavdelningen men också med andra, interna resurser, främst ifrån våra konstruktions-, el- & automations- samt process avdelningar.
Purac har genom åren utfört projekt i ett 70-tal länder och just nu pågår olika projekt i en handfull olika länder varvid goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Du blir placerad på vårt huvudkontor i Lund men resor kan förekomma i tjänsten.

Vi erbjuder dig ett mycket varierande och självständigt arbete inom en modern och framgångsrik organisation med korta beslutsvägar. Du blir en del av ett mycket kompetent och engagerat lag där arbetskulturen präglas av hög ambitionsnivå, hjälpsamhet och laganda.

Vi söker dig med mångårig erfarenhet ifrån roller som projektledare, byggledare, entreprenadingenjör, byggkonsult eller liknande inom bygg- och anläggningsbranschen.
Din roll hos oss blir att medverka vid utformning av bassänger och byggnader för att optimera byggkostnader samtidigt som kraven för en väl fungerande anläggning uppfylls. I ditt arbete ingår även att vara vår kravställare gentemot byggentreprenörer, utvärdera inkomna offerter, genomföra avtalsgranskning samt att du stöttar våra egna projektledare i byggtekniska frågor.

Du kommer få stor möjlighet att påverka utformning, upphandling och genomförande av vattenrenings- och biogasanläggningar och blir på så sätt en nyckelperson inom vår organisation.

Intresserad av att få veta mer om denna utmaning? Du är varmt välkommen att kontakta rekryteringscoach Daniel Svensson på 046-286 29 90 eller ansöka direkt via daniel@ingenjorskraft.com.

 

PURAC söker rutinerad Maskiningenjör

På vår anbudsavdelning arbetar du med att ta fram förslag på optimala lösningar utifrån våra kunders önskemål och krav. Du samarbetar kontinuerligt med övriga kollegor på anbudsavdelningen men också med andra, interna resurser, främst ifrån våra konstruktions-, el- & automations- samt process avdelningar.
Purac har genom åren utfört projekt i ett 70-tal länder och just nu pågår olika projekt i en handfull olika länder varvid goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Du blir placerad på vårt huvudkontor i Lund men resor kan förekomma i tjänsten.

Vi erbjuder dig ett mycket varierande och självständigt arbete inom en modern och framgångsrik organisation med korta beslutsvägar. Du blir en del av ett mycket kompetent och engagerat lag där arbetskulturen präglas av hög ambitionsnivå, hjälpsamhet och laganda.

Vi söker dig med flerårig erfarenhet av maskinell utrustning för behandling flytande produkter. Du har god kunskap om pumpar, rörsystem med tillhörande ventiler och instrument. Har du dessutom erfarenhet av utrustning såsom galler, slamavvattnare och biogasfacklor är detta mycket meriterande.

Utifrån vald processlösning väljer du lämplig maskinell utrustning som uppfyller ställda krav på avskiljningsgrad, energieffektivitet, hydraulisk kapacitet etc. Du för dialog med våra leverantörer och utvärderar inkomna offerter med avseende på kvalitet, prestanda och pris.
Vidare sammanställer du tekniska specifikationer, uppställningsritningar och andra handlingar som behövs för att beskriva vårt erbjudande för kunden.
Med hjälp av vårt egenutvecklade kalkylprogram tar du fram en komplett kalkyl med interntider, montagearbeten, frakter och påslag varefter ett totalt anbud sammanställs.

Intresserad av att få veta mer om denna utmaning? Du är varmt välkommen att kontakta rekryteringscoach Daniel Svensson på 046-286 29 90 eller ansöka direkt via daniel@ingenjorskraft.com senast den 20:e november.

HR-ingenjörer till Ingenjörskraft

Hej,

Vad roligt att du är nyfiken på att arbeta hos oss!

Under 2011 tänker vi stärka vår närvaro inom ingenjörsrekrytering i Öresundsregionen. Vi söker därför HR-ingenjörer med glöd och erfarenhet av att rekrytera och utveckla ingenjörer.

Du är själv ingenjör med god kunskap inom ditt teknikområde och känner att du nu vill utvecklas inom framförallt ingenjörsrekrytering.

För att trivas hos oss är det viktigt med entreprenörsanda, lyhördhet, hög professionell ambitionsnivå och ett genuint människointresse.

Vi erbjuder dig ett kreativt och utmanande arbete med framtida möjligheter till delägarskap.

Är du intresserad av att få veta mer hoppas jag att du ringer mig på 046 – 286 29 90 eller ansöker direkt via daniel@ingenjorskraft.com. Vi behöver din ansökan senast den 20:e november.

mvh,

Daniel Svensson

 

Ingenjörer och magkänsla

Igår läste jag en intressant artikel i tidningen ”Ingenjören” (Nr 4, 2011) som handlade om hur magkänslan ofta missleder, bland annat, rekryteringskonsulter i beslutssituationer. I artikeln kan man bland annat läsa att man kanske borde hoppa över anställningsintervjuerna helt och endast fatta sitt rekryteringsbeslut baserat på CV och kandidatens referenser vilket man sedan 80-talet redan gör vid filosofiska institutionen på Princeton, USA.

Min upplevelse är att en bra metodik för lämplighetsbedömning av kandidater bör vara så objektiv och mätbar som möjligt men att det kanske kan vara klokt, i rollen som rekryteringscoach, att även väga in ”magkänsla” i sitt totalomdöme. Jag tänker att ”magkänsla” är en sorts odefinierbar, ackumulerad, erfarenhet (medveten och omedveten) av liknande, tidigare, beslutssituationer som man fått lära konsekvenserna av och att  ”magkänsla” därför ofta har substans.

Vi på Ingenjörskraft arbetar i den fördjupade kandidatbedömningen enligt en kompetensmodell som utgår ifrån den idéprofil kring tjänsten som vi har satt upp i dialog med kunden. Denna idéprofil ”reduceras” sedan ned till ett urval av 20 stycken väldefinierade och för arbetsrollen relevanta, kompetenser som alla är ”mätbara” i tillhörande psykologiska formulär. Det är bara det att detta ramverk av kompetenser inte är tillräckligt för att, på ett nyanserat sätt, belysa alla dimensioner av kompetensbegreppet och att man då behöver ta till andra medel som att t.ex. lyssna på sin ”magkänsla” (läs ackumulerade erfarenhet av tidigare, liknande, rekryteringar), genomföra motivationskartläggning och olika färdighetsövningar etc.

Helt utan vetenskapliga belägg och i vanlig ordning helt subjektivt undrar jag trots allt om inte de där filosoferna på Princeton är lite fel ute när de istället väljer att förlita sina rekryteringsbeslut på sina referenters ”magkänsla” för det är ju precis det som de i själva verket gör!

/Daniel

 

 

Subjektiva funderingar kring ”CV-design”

För en tid sedan blev jag kontaktad med anledning av ett ”out placement”-uppdrag där en kvinna önskade få mina synpunkter på sitt CV. Jag coachar normalt inte personer inom ”CV-design” men tyckte att det hela lät intressant och började fundera på hur jag själv läser, tolkar och processar ansökningar i mitt arbete. Vad är det egentligen för mekanismer som styr vilken kandidat jag som rekryteringscoach vill veta mer om och kallar till den där första intervjun? Finns det ett optimalt sätt att presentera sig via sitt CV?

Mina högst personliga, subjektiva och generaliserande konklusioner sammanfattas mycket kortfattat nedan:

Hygienfaktorer – oläsligt teckentypsnitt, stavfel, meningsbyggnadsfel, syftningsfel etc. går bort! Här gör väl hjärnan en snabbtolkning något i stil med ”slarvig med CV = slarvig på arbetet = inte bra”

Tydlighet – Framgår all relevant information kring personen tydligt är detta ett stort plus. Professionella rekryteringscoacher bearbetar många CV’n och tydlig, fullödig information uppskattas. Glöm inte att tidsange tidigare anställningar/utbildningar ner på månadsnivå och döp gärna ditt CV till ”CV Namn Personnummer” då det underlättar i hanteringen. Alltför många döper sina CV’n till ”CV1”, ”Nytt CV” eller dylikt vilket är supersegt för oss att söka på och skapar frustration. Att använda en bild på sig själv kan väl vara personligt och trevligt men lär inte påverka en professionell rekryteringscoach i någon riktning.

Enkelt/Specifikt – Sträva efter att ”skala bort” överflödig information för att endast presentera det som har relevans för den aktuella tjänsten. Detta innebär att du bör skriva om och fokusera olika i sitt CV beroende på vilken tjänst man är aktuell för istället för att endast skriva om sitt personliga brev. ”Less is more” heter det ju – var stenhård mot dig själv och ifrågasätt ner på detaljnivå: Tillför denna meningen eller detta ordet någonting i sammanhanget? Om inte: stryk det! Det finns en skön kraft och starkt fokus i en sådant CV som i alla fall jag ofta inbillar mig säger något om ägarens personliga karaktär.

Ja, det var lite subjektiva funderingar – hoppas att det kan vara till nytta för dig på något sätt. När jag läser det jag skrivit ovan blir det tydligt för mig: Tänk ”teknisk manual” när du arbetar fram ditt CV så kommer det bli jättebra – enkelt, korrekt, informativt och logiskt – precis som de flesta ingenjörer vill marknadsföra sig själva :)

/Daniel

 

Backer BHV AB i Sösdala söker erfaren Beräkningsingenjör värme/kyla

Vår utvecklingsavdelning växer och vi söker nu en Beräkningsingenjör med specialistkompetens inom värme/kyla. Du har intresse och erfarenhet av att arbeta både teoretiskt och praktiskt med dimensionering och simulering av värme-/kylsystem. Tjänsten innebär att självständigt driva utvecklingsprojekt av främst värmepumpsystem för industriellt bruk men du stöttar även våra övriga utvecklingsingenjörer med din expertis.

Vi tror att du är ingenjör med högskoleexamen och vi vet att du har ett brinnande teknikintresse! Tjänsten innebär många kontaktytor både internt och externt varvid dina personliga egenskaper är särskilt viktiga.

Vi erbjuder dig ett mycket varierande och kreativt arbete inom en branschledande koncern med stark lokal anknytning. Din placeringsort blir Sösdala som fövrigt har Pågatågastopp sedan våren 2011.

Rekryteringscoachens egna fundering om tjänsten:

Backer BHV AB är ett förtag med stark lokal anknytning. Du blir en nyckelperson inom  utvecklingsavdelningen som idag består av 5 mycket kompetenta och engagerade medarbetare!

Intresserad av att få veta mer om denna utmaning? Du är varmt välkommen att kontakta mig på 046-2862990 eller ansöka direkt via info@ingenjorskraft.com senast den 9:e oktober.

mvh,

Daniel Svensson

M.Sc. C. E. Rekryteringscoach

DISAB Vacuum Technology AB söker Teknisk skribent

I rollen som Teknisk skribent hos oss ansvarar du för att skapa och underhålla all teknisk dokumentation till våra produkter. Tjänsten innebär många interna kontaktytor varvid dina personliga egenskaper är speciellt viktiga.

Vi tror att du är ingenjör med högskoleexamen och vi vet att du har ett brinnande teknikintresse. Du har några års erfarenhet ifrån liknande arbetsroll och trivs med att ta fram tekniska publikationer på svenska och engelska.
Erfarenhet av verktygen Inventor, AutoCad, Illustrator och Indesign samt XML hjälper dig att lyckas i ditt arbete.

Vi erbjuder dig en mycket självständig, varierad och kreativ arbetsroll inom en framgångsrik, internationell, organisation med tydligt miljöfokus.

 

Daniels egna lilla fundering:

DISAB i Eslöv erbjuder en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta kreativt med teknisk dokumentation. Här fårdu möjlighet att bygga upp och ansvara för en helt ny dokumentationsplattform.

Intresserad av att få veta mer om denna utmaning? Du är varmt välkommen att kontakta rekryteringscoach Daniel Svensson på 046-2862990 eller att ansöka direkt via info@ingenjorskraft.com senast den 25:e september.

Telefonväxeln ligger nere

Idag måndag 29/8 kan det vara svårt att komma till oss genom IDEON’s telefonväxel pga byte av telefonsystem. Du når oss såklart som vanligt på mobiltelefon samt via mail.

Ecolean söker kreativ och engagerad Testingenjör

Ecolean söker nu en ny medarbetare till avdelningen för Downstream Equipment (DE).
Du vill arbeta praktiskt med utveckling och testning av kringutrustning till våra fyllmaskiner. I arbetet ingår allt ifrån idégenerering och prototypframtagning till fälttestning och dokumentation. Antalet resdagar beräknas till omkring 20 st/år.

Du är en kreativ och engagerad ingenjör med några års erfarenhet av praktiskt ingenjörsarbete. Du har datorvana och behärskar våt koncernspråk engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig ett mycket kreativt och varierande arbete inom ett framgångsrikt internationellt företag.

För ytterligare information om tjänsten eller företaget kontakta avdelningschef Ronnie Sik eller Ecoleans personalavdelning på 042-450 45 00 alternativt rekryteringscoach Daniel Svensson direkt på 046-2862990. Du är välkommen att ansöka via Ecoleans webformulär som du finner på www.ecolean.com senast 21:e augusti.