Ingenjörskollen.se

Nu är ingenjörskollen.se lanserad och förväntningarna är stora efter ett par lyckade pilotprojekt. En algoritm som beräknar förväntad arbetsprestation baserat på personlightes- och begåvningsskattningar – kan det verkligen fungera? Teorierna som vidimerats på gruppnivå verkar fungera träffsäkert även på individnivå. Jag ser med spänning fram emot hur denna produkt kommer tas emot av marknaden! http://www.ingenjörskollen.se

/Daniel

Publicerat 06/10/2016