Verksamhet

Försprång genom specialisering. Ingenjörskraft är din lokala samarbetspartner när det gäller rekrytering av ingenjörer. Vår affärsidé är enkel: Ingenjörer som rekryterar ingenjörer!

Vi arbetar uteslutande med rekrytering av ingenjörer och tekniker till specialistroller inom tillverkande industri och bygg. De flesta av våra kunder finns i Öresundsregionen och det är här vi har etablerat våra kvalitativa och segmenterade kandidatnätverk. Vår lokala anknytning har dock inte hindrat oss från att arbeta med rekryteringsprojekt i såväl USA som Polen och Ukraina.

Vi arbetar helst med och har spetskompetens inom följande specialistområden:

Industriell El & Automation
Maskinteknik
Teknisk Service
Teknisk information och utbildning
Teknisk försäljning
Tekniskt inköp/kvalitetsarbete

Vår rekryteringsmodell bygger på 5 delar:

–    analys av vår uppdragsgivares verksamhet och organisation (historia/nuläge/framtid)

–    idéprofil för tjänsten innehållande;
identifiering av arbetsuppgifter för tänkt(a) arbetsroll(er)
kartläggning/mappning av kompetensflora och viktiga motivationsdimensioner

–    kommunikation med kandidatmarknaden genom;
nätverkande
annonsering (web/tryckt media/radio)
genomgång av egna väldefinierade kandidatnätverk / sociala medier
riktad bearbetning av kontaktnätverk ifrån uppdragsgivare

–    analys av kandidatens arbetskapacitet;
yrkeserfarenhet, kompetenser, personlig stil & preferenser (NEO-PI-R), karriärmål, begåvningstest (BOMAT), omfattande referenstagning

–    kontinuerlig uppföljning och coachning efter tillsättning

Ingenjörskraft har verkat i Öresundsregionen sedan februari 2008 och har under denna tid byggt upp ett kvalitativt och segmenterat nätverk av kandidater inom sina specialistområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *